1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej 2xkostudio.pl (dalej zwanej „Stroną”).
1.2 Wszelkie materiały, w tym zdjęcia, teksty i projekty, zamieszczone na Stronie są własnością 2xKO Studio i są chronione prawem autorskim.

2. Zakaz kopiowania i korzystania ze zdjęć
2.1 Użytkownik zobowiązuje się do niekopiowania i niekorzystania ze zdjęć zamieszczonych na Stronie bez wyraźnej pisemnej zgody Studia Projektowania Wnętrz.
2.2 Naruszenie tego zakazu może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

3. Odpowiedzialność
3.1 2xKO Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania ze Strony lub z niemożności korzystania ze Strony.

4. Zmiany w regulaminie
4.1 2xKO Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na Stronie.

5. Postanowienia końcowe
5.1 Korzystanie ze Strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
5.2 Wszelkie pytania dotyczące regulaminu należy kierować na adres e-mail: kontakt@2xkostudio.pl